UWAGA, NA GRĘ W GRY KARCIANE MOGĄ BY NAŁOŻONE RESTRYKCJĘ W TWOIM KRAJU


Spółka przywiązuje wielką wagę do tego, aby wszelkie Wydarzenia organizowane przez Użytkowników nie stały w jakiejkolwiek sposób w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Spółka dąży również do umocnienia świadomości prawnej wsród Użytkowników i dąży do zapobiegania podejmowania przez nich działań, które w sposób nieświadomy mógłby stanowić naruszenie przepisów prawa.

Organizacja gry w pokera stanowi Wydarzenie, które w niektórych jurysdykacjach krajowych może pozostawać w konflikcie z prawem lub podlegać szczególnym restrykcjom i ograniczeniom.

Przed organizacją gry w pokera lub uczestnictwie w tego rodzaju Wydarzeniu zapoznaj się z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu planowanego Wydarzenia. Jeśli Poker w kraju w którym ma odbyć się Wydarzenie stoi w sprzeczności z prawem lub podlega szczególnych restrykcjom, które nie zostały spełnione, wybierz inny sport z listy.